Úvod

Spoločnosť EHC service, s.r.o. poskytuje špeciálne letecké práce vrtuľníkmi, ako je kontrola vedení VVN, kontrola plynovodu, ropovodu, stavebné a montážne lety, letecké filmovanie a fotografovanie, VIP lety, vyhliadkové lety, reklamné a propagačné lety, prevoz cestujúcich, letecká škola, výcvik pilotov, výsadky.

Letecké práce EHC service

EHC service vykonáva letecké práce na základe povolenia SK/SPO/005. Schválené vrtuľníky pre letecké práce: Eurocopter AS 355N, Eurocopter AS, 355NP, Bell 206 B III, Hughes 269C, Hughes 300C. Druhy leteckých prác: I. Aplikácie zo vzduchu / Aerial Application, II. Prieskum / Aerial Survey, III Pozorovanie a hliadkovanie, Aerial Observation and Patrol, V. Komunikácia / Aerial Communication, VI. Vytváranie vzdušnej turbulencie / Production of Air Turbulence, VII. Prevádzka v núdzových situáciách / Emergency Operations, Výsadkové lety / Parachute Flights.

Obchodná letecká doprava (AOC) EHC service

Spoločnosť EHC service je držiťeľom Osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (OLP, Air Operator Certificate, AOC) č. SK/033. Schválené typy lietadiel na obchodnú leteckú dopravu: Eurocopter AS 355N, Eurocopter AS, 355NP, Bell 206 B III, Hughes 269C, Hughes 300C. Druhy prevádzky: Obchodná letecká doprava / Commercial Air Transportation, A1-Cestujúci/Passengers, A2-Náklad a pošta / Cargo and Mail.

Comments are closed.